Published by: DünyaDevrimi
21/07/2008 - 15:14
clip_image002.jpg

Gürcistan ve Güney Osetya arasındaki askeri etkinliklerin patlak vermesi bir taraftan NATO tarafından desteklenen Gürcistan diğer taraftan ise Rus devleti arasında büyük ölçekte bir savaşın çıkması tehdidini oluşturmuştur. Şimdiye kadar çoğunluğu barışçıl kent sakini olmak üzere binlerce insan katledildi ve yaralandı. Şehirler ve yerleşim yerleri yerlebir edilerek yok edildi. Toplum milliyetçi ve şovenist bir histerinin pis sularında akıntıya kapılmış durumdadır.

Published by: DünyaDevrimi
15/01/2011 - 12:44
korean-robocops.jpg

“Kore Sosyalist İşçi Birliği” (Sanoyun) isimli örgütün sekiz militanın tutuklandığı ve Güney Kore devletinin ünlü “Milli Güvenlik Yasası”[1] altında suçlandığı bilgisine henüz ulaştık. Tutuklanan sekiz militanın mahkemesi 27 Ocak’ta gerçekleşecek. Bunun siyasi bir dava olduğuna ve hâkim sınıfın “adalet”inin mahiyetini gözler önüne serdiğine dair hiçbir şüphe yoktur.

Published by: DünyaDevrimi
31/01/2011 - 00:50
mısır

Bir isyan dalgası Tunus'u, Mısır'ı, Cezayir'i, Ürdün'ü ve Yemen'i sarıyor. Suriye rejimi de salgının kendisine de bulaşması korkusuyla internet bağlantılarını kesmiş durumda.

Published by: DünyaDevrimi
25/01/2011 - 22:52
fransa

Dövizde yazan şu: "67'sinde hala öğretiyorum?". Fransa'da işçiler, başka herhangi bir yerde olduğu gibi, emeklilik maaşı almadan önce daha çok yıl çalıştırılmak isteniyorlar.

Published by: DünyaDevrimi
30/03/2011 - 01:48
komünist manifesto

Günümüzde ister sosyal demokrasi olarak adlandırılan kampın sulandırılmış "sosyalizm" ve "kalkınmacılık" yalanları olsun, ister kendilerine "komünist" ya da "sosyalist" veyahut "devrimci" diyen burjuva solunun salt iradeci bakışı olsun, tarihin somut bir gerçekliği olarak tek devrimci sınıf olan proletaryanın en acil görevlerinden biri olarak önünde duran komünizm sadece hoş bir fikir değil, aynı zamanda mümkündür. Tarihin her geçen dönem doğruladığı komünizm gerçeği ve güncelliğini belleklerde tekrar tazelemek, ne olduğunu hatırlatmak adına bu yazıyı yayınlamayı yerinde buluyoruz. EKA

Published by: DünyaDevrimi
04/01/2011 - 21:33
FransaEmeklilikMaaşıMücadelesi01Üniversite

Genel Asambleler (GA) mücadelenin can suyudur. Bunlar (özel sektörden kamuya, işsizlere, emeklilere, öğrencilere, çalışan ailelerin çocuklarına v.s. kadar) kendi mücadelelerini gerçekten sahiplenip, kolektif olarak karar verebilecekleri yerlerdir. Bunlar gerçek işçi demokrasisi mekanlarıdır. Herkese açık olarak, korporatizm ile sınırlanmayan GA, sınıfımızın çeşitli sektörlerini birleştirir.

Published by: DünyaDevrimi
04/01/2011 - 23:40
union.jpg

Günümüz sendikalarına bakışımız itibariyle sendikaların, devletin birer aygıtı oldukları; sömürü koşullarının toplumsal barış yalanları çevresinde yine bu kurumlar tarafından daha da boyutlandırıldığı ve sektör temelli “örgütlenişleri” ile artık birer burjuva sınıf organı oldukları gerçeğinin saklanamaz bir gerçeklik olarak proletarya önünde durduğu ve sınıf mücadelesinin son derece yüzeysel bir seyir izlediği günümüzde, bir sendika toplantısında konuşulanların akabinde EKA’nın savunduğu “dünün işçi örgütleri, bugün sermayenin araçları” olarak sendikaların devlet ile bağları somut yaşamda karşılığını ancak bu kadar açık bir şekilde bulabilirdi. Proletaryanın komünist bir dünya için alaşağı etmesi gereken yapılar olarak sendikaların gerçek yüzü her şeyiyle ortadadır.

Published by: DünyaDevrimi
04/01/2011 - 23:25
pic.jpg

Her şeyiyle bir ölüm makinesi niteliğinde, önüne gelen her şeyi günü gelince tankları ve uçakları, günü gelince de yarattığı sosyal yıkım projeleriyle yerle bir eden kapitalizm, doğanın yok yere ve türlü yollarla yok edilmesi işini de üstlenmiş durumdadır. Bu yok ediş bir taraftan doğal dokunun ve tabiat döngüsünün tıpkı kendi “doğası” gibi kaotikleştiriyor ve çevreyi alabildiğince yok olmaya sürüklüyorken, bir taraftan da kapitalizmin sorumlu olduğu ve yine kendisi tarafından “doğal afet” olarak adlandırılan doğa olayları doğal olmaktan çıkmıştır. Kendisi bütün felaketlerin yaratıcısı olarak doğal felaketlere de neden oluyorken; aşağıdaki yazıda da aktarıldığı üzere yaklaşık bir sene kadar önce, İstanbul’da gerçekleşen “sel felaketi”nde olduğu gibi “kapitalizm felaketleri” aracılığıyla proleter canları alabiliyor

Published by: DünyaDevrimi
15/01/2011 - 13:16
france-strike.jpg

Son zamanlarda Fransa'da gerçekleşen mücadeler esnasında Fransa seksiyonu tarafından yazılan, mücadeleler içinde sendikaların tavrını ve genel olarak niteliğini tartışan yazıyı tekrar yayınlıyoruz.

Published by: DünyaDevrimi
05/01/2011 - 23:16
assemble

Fransa'da "Emeklilik Maaşları Reformu" protestoları kapsamında ortaya çıkan ve mücadele yöntemlerine, karar alma konusunda fikir beyan etmeye ve uygulamaya dair tartışmaların yapıldığı birçok açık toplantı gibi AG InterPro Deklerasyonu da böyle bir ihtiyacın ürünü, proletaryanın mücadelesini yine kendi ellerine alacağı bir gelecek adına atılan nacizane mütevazi ama bir o kadar da önemli bir adım olarak önemle karşılıyor ve selamlıyoruz. İşçilerin kurtuluşu kendi ellerindedir! EKA

Published by: DünyaDevrimi
04/02/2010 - 11:03
706484048922248_1260179732.jpg
Bugün genel grevin gerçekleşmesi, emekçilerin Tekel işçilerinin mücadelelerinin kendi mücadeleleri olarak gördüklerini gösteriyor. Emekçilerin birçoğu kendilerinin bu saldırılardan doğrudan etkileneceklerini görebiliyor. Türkiye'de, hükümetin özelleştirmeler yoluyla daraltmayı hedeflediği büyük bir kamu sektörü var. Bugün Tekel'de olanlar yarın diğer sektörlerde olacak. Tekel işçilerinin bugün doğrudan maruz kaldığı saldırılara yarın diğer sektörlerdeki işçiler maruz kalacak. Kamuda farklı isimlerle, farklı sektörlere dayatılan bu çalışma koşulları, özel sektör için de geçerli. Bunun yanı sıra giderek artan işsizliği düşünüldüğünde işçi sınıfının tümünün yaşam koşullarına ne denli büyük bir saldırının gerçekleştiğini görmek zor değil. Her birimiz kendi hayatımızın ne kadar yoksullaştığını zaten biliyoruz ama önemli olan kamuda olsun özel sektörde olsun bu saldırının genel bir saldırı olduğunun farkına varmak. Tekel işçilerinin onurlu mücadelesi, bu koşullar altında tüm işçi sınıfına bir umut oldu. Bugün onların kazanması, tüm işçi sınıfının kazanması anlamına geliyor. Bu mücadele çalışma ve yaşam koşullarına yöneltilen genel saldırıyı durdurma gücüne sahip. Tam da bu nedenle, emekçilerin bugün neden grevde, sokaklarda olması gerektiği çok açık.
Published by: DünyaDevrimi
28/10/2010 - 11:41
İş kaybı tazminatları ödemesi 1 Ekim’de son bulan Tekel işçileri, kaldırılması için mücadele ettikleri ama iş bulmaları, hayatlarını idame ettirebilmeleri için hükümet ve sendika tarafından açık ya da örtük olarak tek seçenek olarak gösterilen 4C sözleşmesini imzalasalar da işsiz kaldıkları ya da işe başlatılmadıkları bir durum içinde buldular kendilerini. 4C sözleşmesine açılan iptal davaları ise sürüncemede kaldı. Bu koşullara karşı sendikayı tekrar harekete geçirmek isteyen Tekel işçileri 4 Ekim’de Tek Gıda İş Genel Merkezi’ne gitmek istediler. Sendikaya girişleri polis barikatıyla engellenen Tekel işçileri o günden beri Genel Merkez önünde eylem yapıyorlar. Bu eylem içinde yapılan basın açıklamasını, tutulan günlükten bir parçayı ve üzücü bir haberi, bir işçi arkadaşın rahatsızlanması haberini sitemizde yayımlıyoruz.
Published by: DünyaDevrimi
06/06/2010 - 22:34
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, bugün Cevizlideki Tekel İşletmesi Spor Tesislerine gitti. Bakanın geldiğini haber alan 20 kadar Tekel işçisi saat 3 civarında işletmeye geldi. Bakanı “Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP halka hesap verecek”, “İsrail uşakları” sloganları ile protesto etti. Korumalarla işçiler arasında yaşanan arbedede bir kadın işçi başından yaralandı. Bakan çareyi apar topar arabasına binerek kaçmakta buldu. İşçiler arabayı tekmeleyerek kovaladılar. Kadın işçinin bir sağlık problemi olmadığı öğrenildi.
Published by: DünyaDevrimi
04/06/2010 - 00:00
turk-is_isgal_26_mayis_09.jpg
Bilindiği üzere, 22 Şubat 2010 tarihinde Türk-İş, Kamu-Sen, KESK ve DİSK'ten oluşan sendika konfederasyonları, Ankara'da günlerdir eylem yapmakta olan Tekel işçilerine, 26 Mayıs tarihinde bir genel grev yapılacağını duyurmuşlardı. Bu kararın açıklanmasının ardından, ekmekleri için mücadele eden Tekel işçileri, sorunlarının aciliyetine rağmen böylesi bir eylemin üç ay sonrasına konulmasını çok sert bir biçimde protesto etmişlerdi. Bu karar Tekel mücadelesi sürecinde, işçiler ile sendikacılar arasında gerçekleşecek pek çok kapışmadan bir tanesini tetikleyecek, ve nihayetinde Tekel işçilerinin mensubu Tek Gıda-İş Sendikası başkanı ve Türk-İş genel sekreteri Mustafa Türkel'in, konfederasyon genel sekreterliğinden istifasına neden olacaktı.
Published by: DünyaDevrimi
18/05/2010 - 20:58
Merhaba İşçi arkadaşlarım... Ben Santana Otel'inde henüz işe başlamış bir işçiydim ve üç günün sonunda hiçbir sebep gösterilmeden işten kovulduğum haberini aldım. Bu yazıyı yazmamın sebebi eski bir deyişle 'söz uçar yazı kalır' denir ya, işte o sebeple ben de iş sürecinde yaşadıklarımı ve neden kovulduğumu ele alan bir metin yazma ihtiyacı hissettim. Çünkü biliyorum ki bugün benim başıma gelenler, yarın sizin de başınıza gelebilir. Beni bir kardeşiniz olarak görmenizi ve söylediklerimi dikkate almanızı istiyorum.
Published by: DünyaDevrimi
18/10/2010 - 23:10
chile1_1719432c.jpg
“Böyle bir kaza bizde olsaydı üç günde kurtarırdık. Şili`deki kurtarma çalışmaları büyütülüyor…” diyor Ömer Dinçer. Bu durumda, kendisine neden iki işçinin cesetlerinin 6 aydır Zonguldak Karadon’daki bir madende yeraltında kaldığının sorulması gerekiyor. Bu yazıda, hükümetin madenlerde yaşanan felaketlere karşısında sergilediği riyakâr tutumu ve maden kazalarına Güney Afrika’dan gelen çözümü ele alacağız.
Published by: DünyaDevrimi
19/10/2010 - 01:55
Ozil.jpg
Geçtiğimiz haftanın milli maçlarının ardından biraz keyfi kaçan tek isim, Guus Hiddink değildi. Almanya, Berlin’deki maçı kazanmış olsa da, maç Angela Merkel’de yabancı düşmanı bir tepki yarattı. Bu yazıda, Avrupa’yı silip süpüren İslamofobi dalgasını irdeleyeceğiz.