1. Komünist Devrim Teorisi

Marksizm, proleterya mücadelesinin temel
teorik kazancıdır. Proleterya mücadelesinin dersleri tutarlı bir şekilde ancak
Marksizim tabanında bütünleştirilebilir.  

Marksizm, tarihi, sınıf mücadelesinin,
yani üretici  güçlerin gelişimi
çerçevesinde ortaya çıkan ekonomik çıkarlarının savunusu mücadelesinin gelişimi
aracılığıyla çözümler ve proleteryayı kapitalizmi yıkacak devrimin öznesi
olarak görür. Bu yüzden marksizm, yeryüzünde işçi sınıfının perspektifini ifade
eden tek düşüncedir. Dolayısıyla, o soyut bir kuram değil, işçi sınıfının
mücadelesinin ilk ve en önemli silahıdır. İşçi sınıfı, kurtuluşu bütün
insanlığın kurtuluşunu getirecek olan ilk ve tek sınıf olduğuna göre, onun toplumdaki
egemenliği de yeni bir sömürü biçimiyle değil, sömürünün tamamen ortadan
kalkmasıyla sonuçlanacaktır. Bu durum  marksizm'in toplumsal gerçekleri hiçbir
önyargıya düşmeden ve şaşırtmacaya kanmadan, nesnel ve bilimsel olarak ele
almasının sonucunda açıklığa kavuşmuştur.

Bu nedenle o, sabit bir öğreti olmak yerine, sınıf mücadelesiyle
doğrudan ve canlı bir ilişki içerisinde sürekli gelişir. Marksizm, işçi
sınıfının geçmişteki teorik kazanımlarından yararlanmış olmakla birlikte
başlangıcından beri devrimci teorinin gelişebileceği tek temel olmuştur.