12. “Kısmi” Mücadeleler: Gerici Bir Çıkmaz Sokak

Kapitalizmin çöküşü sistemin bütün ahlaki
değerlerinin yozlaşmasını ve çürümesini beraberinde getirmiş, bütün insani
ilişkilerde derin bir düşüşe yol açmıştır.

Öte yandan,
proleter devrimin hayatın her alanında yeni ilişkiler ortaya çıkaracağı doğru
olmakla birlikte, bu devrime ırkçılık, kadınların konumu, çevre kirliliği,
cinsellik ve günlük hayatın diğer yanları gibi kısmi sorunlar etrafında özel
mücadeleler üzerinden örgütlenerek katkı yapılabileceğini düşünmek hatalıdır.

Kapitalizmin ekonomik temellerine karşı mücadele, içerisinde kapitalist düzenin
üstyapısına karşı her açıdan bütünlüklü bir mücadeleyi barındırır. "Kısmi"
mücadeleler ise, içeriklerinden dolayı, işçi sınıfının bağımsız konumunu
güçlendirmek bir yana onu tarihsel olarak tamamen yetersiz kalan kategorilere
(ırklar, cinsler, gençlik vs.) böler. Bu yüzden burjuva hükümetleri ve siyasi
partiler "kısmi" mücadeleleri mevcut toplumsal düzeni korumak için sıklıkla
kullanmaktadırlar.