işçi sınıf

1 MAYIS BURJUVA DEMOKRASİSİNİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR

Tüm dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs demokrasinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Demokrasi ise insanların kendilerini özgür sandıkları ve sömürülmeye razı oldukları, yanılsamalarla ve allı pullu süslerle dolu bir burjuva yönetim biçimidir.

İçeriği dağıtıma sok