1. Komünist Devrim Teorisi

Marksizm, proleterya mücadelesinin temel teorik kazancıdır. Proleterya mücadelesinin dersleri tutarlı bir şekilde ancak Marksizim tabanında bütünleştirilebilir.  

Marksizm, tarihi, sınıf mücadelesinin, yani üretici  güçlerin gelişimi çerçevesinde ortaya çıkan ekonomik çıkarlarının savunusu mücadelesinin gelişimi aracılığıyla çözümler ve proleteryayı kapitalizmi yıkacak devrimin öznesi olarak görür. Bu yüzden marksizm, yeryüzünde işçi sınıfının perspektifini ifade eden tek düşüncedir. Dolayısıyla, o soyut bir kuram değil, işçi sınıfının mücadelesinin ilk ve en önemli silahıdır. İşçi sınıfı, kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşunu getirecek olan ilk ve tek sınıf olduğuna göre, onun toplumdaki egemenliği de yeni bir sömürü biçimiyle değil, sömürünün tamamen ortadan kalkmasıyla sonuçlanacaktır. Bu durum  marksizm'in toplumsal gerçekleri hiçbir önyargıya düşmeden ve şaşırtmacaya kanmadan, nesnel ve bilimsel olarak ele almasının sonucunda açıklığa kavuşmuştur.

Bu nedenle o, sabit bir öğreti olmak yerine, sınıf mücadelesiyle doğrudan ve canlı bir ilişki içerisinde sürekli gelişir. Marksizm, işçi sınıfının geçmişteki teorik kazanımlarından yararlanmış olmakla birlikte başlangıcından beri devrimci teorinin gelişebileceği tek temel olmuştur.