komünizm

komünizm

Marksizm ve Komplo Teorileri

Marksizm

Marksistler olarak, gerçekliğin materyalist bir teorisini savunuyoruz ve bu yüzden mahşerin başlangıcında yaşadığımız ya da uzaylı sürüngenlerin dünyayı yönettiği üzerine kurulmuş bütün kavram, fikir ve görüşleri reddediyoruz. Ama neden, örneğin dünyayı yöneten, savaşlar ve krizler başlatan gizli küresel (kapitalist olan) elit kavramını reddediyoruz?

Tags: 

Komünist Örgüt ve Sınıf Bilinci (1)

Enternasyonal Komünist Akım

Bizim kesin bir biçimde cevap vermemiz gereken soru şudur: kapitalizmi nasıl yıkarız, bu sonuca doğru nasıl hareket edebiliriz ki bütün süreç boyunca proletarya kontrolü elden bırakmasın?

(Komünist Enternasyonal 3. Kongresi’nde Alman Komünist İşçi Partisi Sunumu, 1921)

Tags: 

Komünizm Nedir ve Ona Nasıl Ulaşırız?

Günümüzde ister sosyal demokrasi olarak adlandırılan kampın sulandırılmış "sosyalizm" ve "kalkınmacılık" yalanları olsun, ister kendilerine "komünist" ya da "sosyalist" veyahut "devrimci" diyen burjuva solunun salt iradeci bakışı olsun, tarihin somut bir gerçekliği olarak tek devrimci sınıf olan proletaryanın en acil görevlerinden biri olarak önünde duran komünizm sadece hoş bir fikir değil, aynı zamanda mümkündür. Tarihin her geçen dönem doğruladığı komünizm gerçeği ve güncelliğini belleklerde tekrar tazelemek, ne olduğunu hatırlatmak adına bu yazıyı yayınlamayı yerinde buluyoruz. EKA

Tags: 

RSS - komünizm beslemesine abone olun.