Katliamlara Son! Hiçbir Emperyalist Kampa Destek Yok! Pasifist Yanılsamalara Hayır! Yaşasın Proleter enternasyonalizmi!

Ortadoğu'daki mevcut emperyalist katliam, 1914'ten bu yana, yüzyıldan fazla süredir dünya kapitalizminin yarattığı neredeyse sürekli savaş durumunun son veçhesidir.

Bu süreçte milyonlarca savunmasız sivilin katli, soykırımlar, şehirlerin, hatta ülkelerin tümüyle enkaza dönüşmesi, sadece daha fazla ve daha beter katliamların habercisi olmuştur.

Büyüklü küçüklü çeşitli rakip emperyalist güçler tarafından mevcut katliam için önerilen gerekçeler ya da 'çözümler', tıpkı bundan öncekiler gibi, sömürülen işçi sınıfını pasifize etmek, bölmek ve bir ulusal burjuvazi adına diğerine karşı kardeş katliamına hazırlamaya yönelik devasa bir aldatmacadan ibarettir.

Bugün İsrail ve Gazze'de yaşayan insanların üzerine bir ateş ve çelik tufanı yağıyor. Bir tarafta Hamas var, diğer tarafta ise İsrail ordusu. Bunların arasında ise bombalanan, vurulan, infaz edilen ve rehin alınan işçiler. Binlerce kişi çoktan öldü.

Tüm dünyada burjuvazi bizi taraf seçmeye çağırıyor. Bunlardan bir kısmı, İsrail zulmüne karşı Filistin direnişinden yana durmamız gerektiğini, diğerleri ise İsrail'in Filistin terörizmine verdiği karşılıği savunmamız gerektiğini söylüyor. Her biri savaşı meşrulaştırmak için diğerinin barbarlığını kınıyor. İsrail devleti Filistin halkını on yıllardır abluka altında tutarak, taciz ederek, kontrol noktaları ile ve sistematik olarak aşağılayarak baskı uyguluyor. Filistinli örgütler ise bıçaklı saldırılar ve bombalı eylemlerle masum insanları öldürüyor. Her iki taraf da diğerinin kanının dökülmesini istiyor.

Bu ölümcül mantık emperyalist savaşın mantığıdır! Kendi çıkarlarını savunmak için her zaman acımasız bir savaş yürütenler sömürücülerimiz ve onların devletleridir. Ve biz, işçi sınıfı, sömürülenler, her zaman bunun bedelini hayatlarımızla ödüyoruz.

Biz proleterler için seçilecek bir taraf yok, savunacak bir vatanımız, bir ulusumuz yok! Sınırın her iki tarafında da aynı sınıfız! Ne İsrail, ne de Filistin!

Giderek artan bu katliamlara ve bunların arkasında yatan emperyalist çıkarlara karşı ancak birleşik enternasyonal proletarya son verebilir. Zimmerwald Solundan bir avuç komünist tarafından hazırlanan bu eşsiz, enternasyonalist çözümün geçerliliği, devrimci işçi sınıfı mücadelesinin kapitalist rejimi devirdiği ve kendi politik sınıf iktidarını kurduğu Ekim 1917'de Rusya'da doğrulanmıştır. Ekim örneği, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan daha geniş, uluslararası bir devrimci harekete ilham vermiştir.

Bu devrimci dalganın yenilgisinden sağ çıkan ve enternasyonalist ilkenin militan savunusunu sürdüren tek politik akım Komünist Sol olmuştur. 1930’lu yıllarda, Stalinistler, Troçkistler ya da Anarşistler gibi diğer politik akımlar bu çatışmaları kışkırtan emperyalist kamplardan birini desteklemeyi seçerken, Komünist Sol İspanya İç Savaşı ve Çin-Japon savaşı sırasında bu temel işçi sınıfı çizgisini korumuştur. Komünist Sol, İkinci Dünya Savaşı sırasında enternasyonalist ilkeyi korurken, bu diğer akımlar 'faşizm ve anti-faşizm' arasındaki mücadele ve/veya 'Sovyetler' Birliği'nin savunulması kılıfı altında emperyalist katliama katıldılar.

Bugün Komünist Sol'un küçük örgütlü militan güçleri hala bu tavizsiz enternasyonalist tavıra bağlılığını sürdürmektedir, ancak kıt kaynakları, farklı örgütlere bölünmüş olmaları ve bunlar arasında düşmanca, sekter bir ruhun hüküm sürmesi nedeniyle Komünist Sol daha da zayıflamıştır.

İşte bu nedenle, emperyalist barbarlığın yayılması karşısında bu farklı güçler, tüm emperyalist güçlere karşı, sömürücüleri desteklemeye yönelik ulusal savunma çağrılarına karşı, ikiyüzlü 'barış' çağrılarına karşı ve komünist devrime giden proleter sınıf mücadelesi için ortak bir tavır geliştirmelidir.

DÜNYANIN BÜTÜN İŞÇİLERİ, BİRLEŞİN!

Enternasyonal Komünist Akım (EKA)

Internationalist Voice

17.10.2023

---

Bu Çağrının Nedeni Nedir?

Sadece 20 ay önce, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, EKA tarafından Komünist Sol gruplara benzer bir ortak açıklama yapma çağrısı yapılmıştı. EKA dışında bu bildiriyi imzalayan gruplar (Istituto Onorato Damen, Enternasyonalist Söz, Enternasyonal Komünist Perspektif - Güney Kore) daha sonra kendi pozisyonlarını ve farklılıklarını tartışan Komünist Sol Grupların Tartışma Bülteni’nin iki sayısını hazırladılar ve kamuya açık ortak toplantılar düzenlediler.

Ancak diğer Komünist Sol gruplar, enternasyonalist ilkeleri kabul etmelerine rağmen bu çağrıyı imzalamayı reddettiler (ya da hiç yanıt vermediler). Bugün bu ilkeyi ortaklaşa savunmanın aciliyeti göz önüne alındığında, aşağıda listelenen bu gruplardan bu çağrıyı yeniden gözden geçirmelerini ve imzalamalarını talep ediyoruz.

Ukrayna'ya ilişkin ortak bildirinin imzalanmasına karşı çıkan grupların argümanlardan biri, gruplar arasındaki diğer farklılıkların buna izin vermeyecek kadar büyük olduğuydu. Analiz farklılıkları, teorik sorunlar, siyasi parti anlayışı ve hatta örgütlü militanlık gibi konularda bu önemli farklılıkların varlığını inkar etmiyoruz. Ancak proleter enternasyonalizmi ilkesinin en acil ve temel gereklilikleri, devrimci politik örgütleri farklı kılan sınıf çizgisi, bu ayrımlardan çok daha önemlidir. Dahası bu soruna ilişkin ortak bir açıklama, diğer farklılıkların unutulduğu anlamına gelmez. Aksine, Tartışma Bültenleri bunların tartışılabileceği bir forumun mümkün ve gerekli olduğunu göstermektedir.

Ortak açıklama çağrısına karşı bir başka argüman da enternasyonalist perspektifin işçi sınıfı içinde, sadece Komünist Sol ile sınırlı kalacak bir çağrıdan daha ötede bir pratik etkiye sahip olması gerektiğiydi. Elbette tüm enternasyonalist militan komünist örgütler işçi sınıfı içinde daha fazla etki sahibi olmak ister. Ancak Komünist Sol'un enternasyonalist örgütleri, emperyalist çatışmanın kritik anlarında temel ilkeleri doğrultusunda pratik olarak birlikte hareket etmeyi bile beceremiyorlarsa, proletaryanın daha geniş kesimleri tarafından ciddiye alınmayı nasıl bekleyebilirler?[1]

Ukrayna'da emperyalist savaşın yeniden patlak vermesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçtikten sonra ve yakın zamanda yeniden alevlenen diğer birçok emperyalist çatışmanın (Sırbistan-Kosova, Azerbaycan-Ermenistan ve Tayvan konusunda ABD ile Çin arasında artan gerilimler) yanı sıra, öncekilerin hepsinden daha tehlikeli ve değişken olan mevcut İsrail-Filistin çatışması, ortak bir enternasyonalist açıklamanın eskisinden daha da acil olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle aşağıda ismi anılan Sol Komünist gruplardan emperyalist savaşa karşı yukarıda yer alan ve gerektiğinde ortak enternasyonalist amaç doğrultusunda değiştirilmeye ya da yeniden formüle edilmeye açık olmak üzere bildiriyi imzalamaya istekli olduklarını göstermelerini doğrudan ve açıkça talep ediyoruz:

EKE (Enternasyonalist Komünist Eğilim)

PCI (Programma Comunista)

PCI (Il Partito Comunista)

PCI (Le Prolétaire, Il Comunista)

IOD (Istituto Onorato Damen)

Komünist Sol’un dışında olup bu çağrıdaki enternasyonalist tavıra katılan diğer grupları da bu çağrıyı desteklediklerini açıklamaya ve yaygınlaştırmaya davet ediyoruz.

1. Bu argümanlara dair derinlemesine bir tartışma için bakınız: "Correspondence on the Joint Statement of groups of the Communist Left on the war in Ukraine".

Tags: 

Rubric: 

Emperyalist Savaş