Proleter Partisinin Doğası ve İşlevi

Published by: DünyaDevrimi
26 Aralık, 2021 - 02:53

Aşağıda yayımladığımız belge ilk kez 1947’de, EKA’nın 1975’teki kuruluşundan beri köklerini dayandırdığı gruplardan biri olan “Gauche Communiste de France” (Fransa Komünist Solu) adlı küçük grubun yayın organı Internationalisme’in sayfalarında yayımlandı. Belge 1970’lerin başında Fransız grup “Révolution Internationale” tarafından yayımlanan Bulletin d’études et de discussion içinde yeniden basıldı. Bu grup sonradan, yeni kurulan Enternasyonal Komünist Akım’ın Fransa’daki ayağı olacaktı. Bulletin, EKA’nın teorik organı International Review’un ilk şekliydi ve amacı, genç gruba ve onun genç militanlarına, derin teorik düşünme ve tarihin sunduğu yeni teorik sorunlarla hareketin nasıl yüzleştiğinin tarihi de dahil olmak üzere işçi hareketi hakkında daha fazla bilgi edinme yoluyla daha sağlam bir dayanak vermekti.

Amerikan Emperyalizminin Çöküşünün Altında Yatan Sebep Dünya Kapitalizminin Çöküşü

Published by: DünyaDevrimi
28 Ağustos, 2021 - 09:15

ABD ve diğer batılı güçlerin Afganistan'dan alelacele geri çekilişi, kapitalizmin giderek artan bir barbarlık dışında hiçbir şey sunamadığının keskin bir tezahürü oldu. 2021 yazı, gezegenin halihazırda alev alev yandığını gösteren birbiriyle bağlantılı olayların ivmelenişine de tanıklık etti: ABD'nin batı kıyısından Sibirya'ya kadar sıcak hava dalgalarıyla beraber kontrol edilemeyen yangınların patlak vermesi, sel baskınları, Covid-19 pandemisinin tahribatı ve tepetaklak olmuş bir ekonomi.

Türkiye ve emperyalist meydan kavgası

Published by: DünyaDevrimi
12 Haziran, 2021 - 10:43

Şu anda modern Türkiye devletinin işgal ettiği bölge, her zaman dünyanın kavşak noktası, tüm yolların, halkların ve etkilerin karşılaştığı bir alan olmuştur. Bu durum genellikle insanlığın gelişimi için çok olumlu olmuştur. Ancak bugün, Türkiye içinde ve çevresinde hiç de olumlu olmayan, daha ziyade kapitalizmin çıkmazını ve sadece Türkiye ve bölge nüfusu için değil, tüm insanlık için oluşturduğu tehdidi ifade eden birçok küresel etki ve çarpışma yaşanıyor.

Kapitalizmin bize sunduğu gelecek: savaş ve pogromlar

Published by: DünyaDevrimi
28 Mayıs, 2021 - 08:58

Hamas veya diğer İslami cihatçılar, İsrail şehirlerindeki sivil hedeflere ilk kez roket ateşi yağdırıp ayrım gözetmeksizin öldürmüyor. İlk kurbanlar arasında Lod'da arabalarında havaya uçurulan İsrailli bir Arap baba ve kızı var. Bu, İsrail silahlı kuvvetlerinin, Hamas liderlerini ve silahlarını hedef alan, ama aynı zamanda Gazze'nin kalabalık binalarında ve sokaklarında Hamas roketlerinin "ulaştığı" sayıdan onlarca kat daha fazla sayıda sivil ölüme neden olan yıkıcı hava saldırıları ve topçu ateşi ile ilk karşılık verişi de değil.

Kapitalizmin bize sunduğu gelecek: savaş ve pogromlar

Published by: DünyaDevrimi
28 Mayıs, 2021 - 08:58

Hamas veya diğer İslami cihatçılar, İsrail şehirlerindeki sivil hedeflere ilk kez roket ateşi yağdırıp ayrım gözetmeksizin öldürmüyor. İlk kurbanlar arasında Lod'da arabalarında havaya uçurulan İsrailli bir Arap baba ve kızı var. Bu, İsrail silahlı kuvvetlerinin, Hamas liderlerini ve silahlarını hedef alan, ama aynı zamanda Gazze'nin kalabalık binalarında ve sokaklarında Hamas roketlerinin "ulaştığı" sayıdan onlarca kat daha fazla sayıda sivil ölüme neden olan yıkıcı hava saldırıları ve topçu ateşi ile ilk karşılık verişi de değil.

“Sarı Yelekliler” hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldırılarına, otonom bir şekilde, kendi sınıf zemini üzerinden cevap vermelidir! – CCI Fransa

Published by: EKA
12 Aralık, 2018 - 20:40

 

“Sarı Yelekliler” hareketi ile ilgili CCI (Courant Communiste International – Enternasyonal Komünist Akım) Fransa tarafından yazılan 25 Kasım 2018 tarihli değerlendirme metni.

Paris’te Katliam

Paris’te Katliam: Terörizm burjuva toplumunun kokuşmuşluğunun bir ifadesi

Published by: EKA
6 Şubat, 2015 - 00:32

Paris’te 7 ve 9 Ocak’ta ki saldırılarda öldürülen yirmi kişi arasındaki Cabu, Charb, Tignous, Wolinski dörtlüsü sembol isimlerdi. Bu isimler aynı zamanda bu saldırıların öncelikli hedefleriydi. Neden mi?

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden

15-16 Haziran 1970 İşçi Ayaklanması

Published by: DünyaDevrimi
17 Haziran, 2014 - 00:21

1970 yılı bir anlamda Türkiye’de 1908 ve 1923 dönemlerindeki grev hareketlerinin ardından yeniden serpilmeye başlayan dinamik ve militan işçi sınıfı karakterinin bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. Dönemin dünya işçi hareketiyle paralel şekilde gerçekleşen 15-16 Haziran işçi ayaklanması sunduğu deneyimler ve Türkiye işçi sınıfı tarihi için paha biçilmez bir önem taşımaktadır.

Soma

Soma İşçi Katliamı: Kapitalist Barbarlık Kana Doymuyor

Published by: DünyaDevrimi
19 Mayıs, 2014 - 02:27

Sınıfımız Soma’da, bütün dünya burjuvazisinin içinde boğulmasına yetip de artacak kadar kan dökmüştür. Kaybettiğimiz sınıf kardeşlerimizin anısını ancak sermaye düzeninin tümüne karşı vereceğimiz mücadeleyle, yeni Soma katliamları olmasını engelleyerek yaşatabiliriz.

1 Mayıs

1 MAYIS BURJUVA DEMOKRASİSİNİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR

Published by: DünyaDevrimi
1 Mayıs, 2014 - 01:08

Tüm dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs demokrasinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Demokrasi ise insanların kendilerini özgür sandıkları ve sömürülmeye razı oldukları, yanılsamalarla ve allı pullu süslerle dolu bir burjuva yönetim biçimidir.

Emperyalist Savaş

Savaşa Karşı Savaş! ‘Vatan’ İçin Tek Damla Bile Kan Dökülmesine Hayır!

Published by: DünyaDevrimi
29 Mart, 2014 - 03:57

Rusya’dan enternasyonalist anarşist bir örgüt olan KRAS ve Ukrayna, Moldovya, Litvanya ve İsrail gibi ülkelerden farklı örgütler ve enternasyonalist bireylerce imzalanmış olan bildirgeyi yayınlıyoruz. Kanımızca, bu bildirge, bir tarafa karşı diğerini desteklemeyerek, bütün dünyadaki sömürücülere karşı uluslararası işçi sınıfının çıkarlarını savunarak ve ne zaman savaş çıksa egemenlerin kaynattığı milliyetçi histeriyi lanetleyerek, enternasyonalistlerin savaşa karşı alması gereken tutumu ortaya koyuyor.

Ukrayna

Ya AB, Ya Rusya: Ukrayna'da Protestolar, İki Burjuvazi Arasına Sıkıştı

Published by: DünyaDevrimi
6 Ocak, 2014 - 00:10

Olayların başlaması, Ukrayna hükümetinin 21 Kasım'da AB ile Ortaklık Sözleşmesi'nin Rusya'nın baskısıyla askıya alındığını açıklamasıyla gerçekleşti ve meydanda toplanarak polisle çatışan yüzbinlerce kişi, bu kararı protesto etmeye başladı. Nezalezhnosti Meydanı'ndan toplanan kalabalıklar, bu kararı, Euro bölgesinden uzaklaşıp Rusya'ya yakınlaşmak anlamına geldiği şeklinde yorumlayarak protesto eylemleri düzenlediler ve Rusya ile bir anlaşma yapılmış olmasıyla birlikte eylemler, şiddet ve yoğunluğu azalsa da devam ediyor.

Komünizm ya da Barbarlık!

Suriye: Emperyalist Savaş ya da Sınıf Dayanışması!

Published by: EKA
12 Ekim, 2013 - 15:30

Dünya proletaryası tüm bu savaşlar ve katliamlar karşında kayıtsız kalamaz. Sadece bu dönemin devrimci sınıfı olan proletarya bu kâbusa bir son verebilir. İnsanlık her zamankinden çok daha fazla bir seçim yapmak zorunda kaldı: komünizm ya da barbarlık.

Mısır

Mısır, Alternatifi Ortaya Koyuyor: Ya Sosyalizm, Ya Barbarlık

Published by: EKA
21 Temmuz, 2013 - 20:38

Öte yandan nasıl ‘Arap Baharı’ öneminin son noktasına İspanya’da proleter gençliğin burjuva toplumunun çok daha derinlikli sorgulanmasına yol açan kalkışmasıyla eriştiyse, Mısır işçi sınıfının yeni bir katliamın önünde durma potansiyeli yalnızca dünya kapitalizminin eski merkezlerindeki proleterlerin faal dayanışması ve kitlesel eylemleriyle gerçekleşebilir.

Brezilya'da Protestolar

Brezilya: Polis Şiddeti Gençliğin Öfkesini Tetikledi

Published by: EKA
21 Temmuz, 2013 - 20:15

Brezilya’da gelişen protesto hareketi, arkasına dünya burjuvazisini almış Brezilya burjuvazisinin Brezilya’yı sefaleti aşma yolunda bir ‘gelişen’ ülke olarak sunma kampanyasına net bir cevaptır. Bu kampanya özellikle dünya genelinde milyonlarca Brezilyalıyı sözde sefaletten kurtarmakla ün yapan fakat aslında sermayeye büyük hizmeti, kırıntıları en fakir kitlelerle paylaşıp yanılsamalarını baki tutmak ve Brezilya proletaryasını daha da güvencesizleştirmek olan Lula tarafından yapılmaktaydı.

EKA

Devrimci Proletarya Sitesinden EKA ve TPTG'ye Özür

Published by: EKA
30 Haziran, 2013 - 00:21

Bir süre önce, devrimciproletarya.info adlı internet sitesine, birkaç sene önce örgütümüzün sitesinde yayınlanmış Yunanistan, ABD ve İspanya'daki Gezi Parkı hareketi benzeri toplumsal olaylara dair yazıların, başlıkları ve giriş kısımları değiştirilmiş halde ve kaynak gösterilmeden konulmuş olduğunu gözlemledik. Bu durumdan dolayı, "Devrimci Proletarya" sitesine yazdığımız mektup üzerine, bu sitede yayınlanan Düzeltme ve Özür başlıklı yazıyı okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bangladeş

Cinayet Endüstrisi

Published by: EKA
8 Haziran, 2013 - 15:22

Eğer siz hiç yıkılan bir binanın altında ezilerek ölmemiş ya da bir fabrikanın içerisinde kilitli kalıp yanarak katledilmediyseniz, radyoaktif tsunamiler, ani uzaktan kumandalı patlamalar, roketler ya da uyuşturucudan, ya da kimyasal silahların acı veren kitle imhaları ile veyahut şu ya da bu çetenin keskin nişancılarının anlık bir parmak hareketi ile, resmi ya da değil, ölüme terkedilebilir, yavaş yavaş ölümünüzü bekleyebilirsiniz.

Dünya Kadınlar Günü: Kadının Ezilmişliği Sorununu Yalnızca Komünist Toplum Çözebilir

Published by: DünyaDevrimi
8 Mart, 2021 - 12:01

8 Mart’ta tüm feminist gruplar, çeşitli sol gruplarda (özellikle Sosyalist Parti’de) temsil edilen radikal küçük burjuvazinin tam desteği ile Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha andı. İşçi kadınların mücadelesiyle özdeşleştirilen bugün bir kez daha saptırılacak ve dev bir demokratik ve reformist karnavala dönüştürülecektir. Tıpkı İşçi Bayramı (1 Mayıs) gibi, 8 Mart da burjuvaziye kazandırıldı ve devlet kapitalizminin bir kurumu haline geldi.

Communist Left in Britain

Sylvia Pankhurst- Feminizmden Sol Komünizme

Published by: DünyaDevrimi
3 Şubat, 2021 - 10:54

2015 yılında, çok gündeme getirilen bir film olan Suffragette’in ve aynı zamanda Sylvia Pankhurst’ün yeni bir biyografisinin duyurusu yapıldı.¹ Burada yeniden bastığımız makale ilk olarak 1980’de World Revolution’da yayınlandı. O zamanlarda, Sylvia Pankhurst’ün hayatı ve politikası hakkında çok az şey yazılmıştı ve onun kendi yazılarına ulaşmak zordu. Makalenin de belirttiği gibi, Sylvia’yla ilgili olan kitaplar, 1914 ve savaş sonrasındaki ilk yıllar arasında büyük ve açıklanmayan bir boşluk bırakma eğilimindeydi; başka bir deyişle, Pankhurst’ü Rus devriminde Bolşevikleri coşkuyla desteklemeye ve Britanya’da Sovyet iktidarı çağrısını yapmaya götüren, Süfrajet hareketinden kopuş ve savaşa karşı enternasyonalist muhalefet dönemi kitaplara dahil edilmedi.

EKA

Okurlarımıza Duyuru: EKA Burjuva Devletin Gayrıresmi bir Organının Saldırısı Altında

Published by: EKA
30 Aralık, 2014 - 21:33

Ekim 2013’de, kendisine “Komünist Solun Enternasyonal Grubu” (KSEG) gibi şatafatlı bir adı takan yeni bir ‘siyasi grup’ doğmuştu. Bu yeni grubun kimliğini çok da açık etmiyor: Esasında bu grup Montreal’deki Klasbatalo grubundan iki unsur ve 2003’te hırsızlık, iftira ve şantaj gibi komünist militanlara yakışmayacak davranışlarından dolayı örgütümüzden ihraç edilen, EKA’nın sözde ‘Dâhili Hizbi’nden unsurların birleşimi sonucu ortaya çıkmıştı. İhraç ettiğimiz bahsi geçen unsurlar özellikle bilinçli olarak muhbir gibi davranıp Meksika şubemizin konferans tarihlerini internetten yaymak ve ‘EKA’nın lideri’ olarak sundukları bir yoldaşımızın gerçek isimlerini yayınlayarak sınıf çizgisini geçmişlerdi. Bu durumdan bihaber olan okuyucularımız, o dönemde farklı dillerle yayınladığımız yazılara başvurabilir.

Teori ve Pratik

Published by: EKA
5 Şubat, 2013 - 03:13

EKA'nın Türkiye şubesi olarak birkaç yıldır sürdürdüğümüz faaliyetimizin bir parçası olan ve önemli ölçüde gündem ve sınıf mücadelesine bakışımızın genel bir resmini çizen değerlendirmelerimize yoldaş ve sempatizanlarımızın daha kolay ulaşabilmeleri için aşağıda yer alan ve başlıklar halinde düzenlenmiş bu sayfamızı kullanabilirler.

Sınıf Hareketi

2013-2014 Grev Dalgası: Türkiye’deki Son Dönem Sınıf Mücadelelerinin Değerlendirmesi

Published by: DünyaDevrimi
7 Nisan, 2014 - 19:33

Her sınıf mücadelesi kendi özel çıkarlarıyla birlikte sınıfın genel çıkarlarını da temsil eder.

Tüm bu grev dalgası boyunca işçiler mücadeleye giriştiklerinde yalnız kaldıkları reddedilemez bir gerçek. Çünkü mücadeleye giriştikleri an burjuvaziyle karşı karşıya gelirler, ne sendikalar mevcut nesnel koşullar içinde ne de reformist ve Stalinist burjuva solu yukarıdaki pozisyonlarından kaynaklı işçilerin yanında yer alamazlar.

Gezi Hareketi ve Seçimler

Gezi Hareketi Sonrası Türkiye: Yolsuzluk, Seçimler ve Berkin’in Cenazesi

Published by: DünyaDevrimi
29 Mart, 2014 - 03:36

Demokrasi, kapitalizmin en verimli siyasi sistemidir, bu yüzden de kriz durumları haricinde burjuva iktidarın normal tercihi haline gelmiştir. Kriz durumlarında demokrasi, en baskıcı rejimlerin yöntemlerine başvurmaktan asla çekinmez. AKP’nin giderek otoriterleşmesi karşısında, mevcut seçim ortamını 1930’lara benzetip, Hitler’in sosyal demokratlar ve Stalinistler seçim ittifakı yapmadığı için iktidara geldiğini iddia edenlere biraz tarih dersi vermemiz gerekiyor. Hitler’e karşı ittifakından medet umulan Stalinistler, Rus devriminin katillerinin Almanya’daki hizmetkârlarıydı ki onların Rusya’daki patronları, işlerine gelince Hitler’le Polonya’yı bölüşmekten geri durmamıştı. Sosyal demokratlara gelince, onlar 1919’da Alman devrimini kana boğanlardı ve bunu tam da Nazi hareketin temelini oluşturacak karşı-devrimci çeteleri örgütleyerek yapmışlardı.

Kürt Sorunu

Bir ‘Barış’ Sürecinin Otopsisi: PKK’yle TC Devleti Arasındaki İlişkiyi Çözümlemek

Published by: EKA
21 Temmuz, 2013 - 13:54

Gelinen noktada ‘barış’ sürecinden arta kalan, büyük bir belirsizliğin, bir sis perdesinin ardında yapılan hesaplar, kazılan kuyular ve en iyi ihtimalle huzursuz olarak nitelendirilebilecek bir ateşkesten ibaret. Her halükarda Kürt sorununun müjdelenen çözümü ölü doğmuş gibi görünüyor.

Gezi Parkı Protestoları

“Çapulcular” Hareketine Dair: Devlet Terörünün Çaresi Demokrasi Değildir

Published by: EKA
19 Haziran, 2013 - 01:16

Evet, yönetilenler yönetilmek istemiyor, ama yönetenler niteliksel olarak eskisi gibi yönetebiliyorlar. Ezilen sınıfların yoksulluk ve sefaleti, kötüleşmekte de olsa alışılmış ölçülerin üzerine çıkmış değil ki hükümetin eylemlere karşı en büyük kozlarından birisi bu duruma işaret etmek. Ve kitleler, burjuva demokratlara karşı tarihsel eylemlerinin bağımsızlığını kazanmış durumda değiller. Bununla birlikte, eğer Türkiye’de yaşayan kitleler, geçtiğimiz yıllarda dünyanın dört bir yanını kasıp kavuran toplumsal hareketler dalgasının bir ayağını oluşturmayı başaramasalardı, gelecekte bir devrimci sürecin ortaya çıkması önünde ciddi bir engel teşkil edecek bir zaaftan, bir travmadan muzdarip olabilirlerdi.

Enternasyonalist Anarşizm

Komünist Sol ve Enternasyonalist Anarşizm, Bölüm 3: Tartışma için Gerekli Olan Yaklaşım

Published by: DünyaDevrimi
10 Nisan, 2013 - 01:37

Enternasyonalist anarşistlerin devrimci doğalarına derinden saygı duyuyoruz ve kitlesel sınıf mücadeleleri dönemlerinde yanyana savaşabileceğimizi biliyoruz. Ancak bizler bunun yanı sıra, Rus Devrimi, Bolşevik Parti, merkeziyetçilik, geçiş dönemi, kapitalizmin çöküşü, sendikaların sınıf karşıtı doğası, vb. görüşlerimize net bağlılığımızı da savunuyor olacağız.

Tartışma

Kapitalizmin Gölgesi Altında Kadının Özgürlüğü

Published by: DünyaDevrimi
26 Mart, 2013 - 00:13

Sonuç olarak kadınların özgür olabilmelerini kapitalist iktisadi düzen altında mümkün değil. Yapılacak olan iyileştirmeler onları en fazla proleter bir erkeğin seviyesine ulaştırır, ki proletere de özgür bir birey diyebilmek imkansızdır.

Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm Üzerine

Published by: DünyaDevrimi
24 Şubat, 2013 - 14:10

Burjuvazi kendi teori ve yöntemlerinden varolduğu sürece vazgeçmez çünkü aynı koşulların ürünü bir yöntemi vardır. Bu yöntem bizim benimseyeceğimiz yöntem olamaz çünkü tek kazanımımız “kazanılanlar tarafından yazılan tarihte” (Voline) deneyimlediğimiz mücadeleler, yenilgiler ve Marksizm.

Sınıf Mücadelesi

Tunus, Mısır: 'Arap Devrimi'nin Sonu

Published by: DünyaDevrimi
11 Mart, 2013 - 02:14

Sözde 'Arap devrimleri'nin ikinci yılını doldurmasıyla, son birkaç hafta ve ayda Mısır ve Tunus'ta meydana gelen ayaklanma ve kitle eylemlerinin bize hatırlattığı, Bin Ali ve Mübarek gibi diktatörlerin iktidardan düşmelerine rağmen hiçbir şeyin çözümlenmediği.