Teori ve Pratik

EKA'nın Türkiye şubesi olarak birkaç yıldır sürdürdüğümüz faaliyetimizin bir parçası olan ve önemli ölçüde gündem ve sınıf mücadelesine bakışımızın genel bir resmini çizen değerlendirmelerimize yoldaş ve sempatizanlarımızın daha kolay ulaşabilmeleri için aşağıda yer alan ve başlıklar halinde düzenlenmiş bu sayfamızı kullanabilirler.

Bize yakınlık duyan, destekleyen ve takip eden, perspektiflerimize sempati duyan ya da tamamen sahiplensin ya da sahiplenmesin sınıf mücadelesi ve onun tarihsel devindirici gücüne inanmış herkesin, özellikle kapitalizmin çöküşü kavramsallaştırmamız, ulusal sorun üzerine düşüncelerimiz ve birçok konuda kendi iç ve dış tartışmalarımızın ürünü olan birçok güncel konu üzerine ifade etmeye çalıştığımız fikirlerimiz ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi yoldaşça bizlere ulaştırması bizleri sevindirecektir. 

Çöküş ve Kriz

Komünist Sol ve Komünizm

Marksizm, Sınıf Bilinci ve Örgütlenme Üzerine

Güncel Sınıf Mücadelesi

Sınıf Mücadelesi Tarihi

Ulusal Sorun, Milliyetçilik, Militarizm ve Ulusalcılığa Karşı Enternasyonalizm

Burjuva Bir İdeoloji Olarak Kemalizm

Ortadoğu

Osmanlı

Tartışma

Burjuvazi

Burjuva Solu

Sendikalar

Parlamentarizm

Kadın Sorunu

Kimlik Politikaları

Devrimci Eğilimler

Anarşizm

Kültür-Sanat

EKA Hakkında

 

 

Tags: 

Rubric: 

EKA