Savaşa Karşı Savaş! ‘Vatan’ İçin Tek Damla Bile Kan Dökülmesine Hayır!

Rusya’dan enternasyonalist anarşist bir örgüt olan KRAS ve Ukrayna, Moldovya, Litvanya ve İsrail gibi ülkelerden farklı örgütler ve enternasyonalist bireylerce imzalanmış olan bildirgeyi yayınlıyoruz. Kanımızca, bu bildirge, bir tarafa karşı diğerini desteklemeyerek, bütün dünyadaki sömürücülere karşı uluslararası işçi sınıfının çıkarlarını savunarak ve ne zaman savaş çıksa egemenlerin kaynattığı milliyetçi histeriyi lanetleyerek, enternasyonalistlerin savaşa karşı alması gereken tutumu ortaya koyuyor.

Bildirgenin ima ettiğinin aksine, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın bir üçüncü dünya savaşı çıkartabileceği tespitine katılmıyoruz. Böylesi bir çelişkinin koşulları şu dönemde mevcut değiller: ortada ne sabit olarak oluşmuş emperyalist bloklar var ne de önemli kapitalist ülkelerin işçi sınıfı mağlup durumda.

Buna rağmen, çatışma dünya genelindeki emperyalist gerilimlerin ciddi bir biçimde derinleştiğini ve kaos ve militarizmin derinliklerine daha da çöktüğünü gösteriyor. Ve yine de, bu çatışmanın yeni bir dünya savaşının öncülü olabileceği fikriyle çelişir görünen şekilde, bildirge Rusya’nın eylemlerinin arkasındaki temel nedenin, krize karşı proleter bir tepki verilmesini engellemek olduğuna işaret ediyor. Gerçekten de milliyetçilik her savaş durumunda bu şekilde kullanılıyor, fakat burjuvaziyi savaşa iten neden sınıf mücadelesi tehlikesi olmuyor: hatta genelde aksi durum geçerli oluyor.

Bu eleştirilere rağmen, başta KRAS ve Ukrayna’daki yoldaşlar olmak üzere, bu bildirgeyi imzalayanlarla dayanışmamızı vurgulamak istiyoruz. Karşı karşıya oldukları vahşi milliyetçilik, muhaliflere karşı acımasız devlet baskısı ve eski faşizmin makyajlı hali olan ‘yeni sağcı’ çetelerin gayrı resmi şiddeti karşısında, yoldaşlarımızın yanındayız.

EKA

 

(Çeviri Servet Düşmanı sitesinden alınmıştır)

Savaşa Karşı Savaş! ‘Vatan’ için tek damla bile kan dökülmesine hayır!

Ukrayna’daki oligarşik klanlar arasında güç mücadelesi uluslararası bir savaşa doğru eviriliyor. Rusya kapitalizmi, uzun süredir, güçlü ekonomik, finansal ve politik çıkarlarının olduğu Doğu Ukrayna ve Kırım üzerinde uzun erimli emperyal ve yayılmacı emellerini gerçekleştirmek için Ukrayna devlet gücünün yeniden dağıtılmasından faydalanmak istiyor.

Yeni bir ekonomik krizin yaklaşmakta olduğu Rusya’da rejim, işçi sınıfının düşük ücret ve emekli maaşları, mevcut sağlık, eğitim ve benzeri kamu hizmetlerinin ortadan kaldırılması gibi büyüyen sorunlarından dikkatleri kaçırmak için Rus milliyetçiliğinin ateşini harlamak peşinde. Milliyetçi ve savaş yanlısı retoriğin gürültüsü içinde gerici muhafazakâr değerler ve baskıcı politikalara dayanan otoriter ve korporatist bir devletin gelişmesi çok daha kolay olacaktır.

Ukrayna’da ise ağır ekonomik ve politik kriz ‘eski’ ve ‘yeni’ oligarşik elitler arasında derinleşen bir çatışmaya yol açtı ve böylece bunlardan biri diğerine karşı aşırı-sağ ve aşırı milliyetçi oluşumları kullanarak Kiev’de bir devlet darbesi gerçekleştirdi. Kırım ve Doğu Ukrayna’nın politik elitleri güçlerini ve mülklerini Kiev’in yeni beyleriyle paylaşmak niyetinde değiller; bu yüzden de Rus hükümetinden gelecek yardıma bel bağlamış durumdalar. İki taraf da azgın milliyetçi histerilerin arkasına sığınmış durumda; bu bir taraf için Rus milliyetçiliği iken diğeri için Ukrayna milliyetçiliği. Silahlı çatışmalar ve katliamlar oluyor. Batılı güçlerinde kendi çıkar ve hedefleri var ve bu doğrultuda bir batı müdahalesi 3. Dünya Savaşı’na dahi yol açabilir.

Her zaman olduğu gibi birbirleriyle savaşan patron toplulukları, biz sıradan halkı: işçileri, ücretlileri, işsizleri, öğrencileri ve emeklileri onların çıkarları için savaşmaya zorluyor… Bizi milliyetçi afyonla uyutarak birbirimize düşürmek, gerçek çıkarlarımızı ve ihtiyaçlarımızı bize unutturmak istiyorlar; biz ise onların ‘vatanlarını’ umursamıyoruz ve umursayamayız; çünkü bizi köleleştirmek ve bastırmak için kurdukları sistemde iki yakamızı bir araya getirmek gibi çok daha ciddi sorunlarımız var.

Milliyetçi zehirlenmeye boyun eğmeyeceğiz. Kahrolsun devletleri, ‘milletleri’, bayrakları ve makamları! Bu bizim savaşımız değil. Onların saraylarının, banka hesaplarının bedelini kanımızla ödeyemeyiz! Onlar iktidarların yumuşak koltuklarında otursunlar diye savaşa gidemeyiz! Ve eğer Moskova’daki, Kiev’deki, Lviv’deki, Harkov’daki, Donetsk’deki ya da Simferepol’daki patronlar bu savaşı başlatır ise, görevimiz elimizden gelen her şekilde bu savaşa karşı direnmektir!

 

Uluslar arasında savaşa,

Sınıflar arasında barışa hayır!

 

KRAS, Uluslararası İşçi Birliği Rusya Seksiyonu
Ukrayna, Rusya, M
oldovya, İsrail, Litvanya’dan Enternasyonalistler
Moldovya Anarşist Federasyonu
Devrimci Sosyalistler Fraksiyonu (Ukrayna)

Tags: 

Rubric: 

Emperyalist Savaş