Ukrayna

MADRİD NATO ZİRVESİ BİR EMPERYALİST SAVAŞ ZİRVESİDİR

"Avrupa militaristleşiyor ve Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanan en büyük askeri birlik hareketliliği gerçekleşiyor", "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı barışı yok etti ve güvenlik ortamımızı ciddi şekilde değiştirdi", Madrid zirvesinden yankılanan tehditkar başlıklar işte bunlar. Rusya'yla birlikte Çin'de açıkça "demokrasinin düşmanı" ilan edildi. Madrid Zirvesi açık bir savaş kışkırtıcılığı tatbikatıdır. Zirveden çıkan sözler burada alınan kararlarla desteklenmiştir.

Ukrayna'daki savaş hakkında Enternasyonal Komünist Sol gruplarının ortak açıklaması

Komünist solun örgütleri, özellikle dünya işçi sınıfı için büyük bir tehlikenin söz konusu olduğu bir zamanda, proleter enternasyonalizminin ilkelerine bağlılık mirasını birlik içinde savunmalıdır. Ukrayna'daki savaşla birlikte emperyalist katliamın Avrupa'ya dönüşü işte böyle bir zamandır. Bu nedenle, komünist sol gelenekten diğer imzacılarla (ve bu bildiriyi tamamen destekleyen farklı bir eğilime sahip bir grupla), emperyalist savaş karşısında işçi sınıfının temel perspektifleri hakkında aşağıdaki ortak bildiriyi yayınlıyoruz.

Savaşa Karşı Savaş! ‘Vatan’ İçin Tek Damla Bile Kan Dökülmesine Hayır!

Rusya’dan enternasyonalist anarşist bir örgüt olan KRAS ve Ukrayna, Moldovya, Litvanya ve İsrail gibi ülkelerden farklı örgütler ve enternasyonalist bireylerce imzalanmış olan bildirgeyi yayınlıyoruz. Kanımızca, bu bildirge, bir tarafa karşı diğerini desteklemeyerek, bütün dünyadaki sömürücülere karşı uluslararası işçi sınıfının çıkarlarını savunarak ve ne zaman savaş çıksa egemenlerin kaynattığı milliyetçi histeriyi lanetleyerek, enternasyonalistlerin savaşa karşı alması gereken tutumu ortaya koyuyor.

Ya AB, Ya Rusya: Ukrayna'da Protestolar, İki Burjuvazi Arasına Sıkıştı

Olayların başlaması, Ukrayna hükümetinin 21 Kasım'da AB ile Ortaklık Sözleşmesi'nin Rusya'nın baskısıyla askıya alındığını açıklamasıyla gerçekleşti ve meydanda toplanarak polisle çatışan yüzbinlerce kişi, bu kararı protesto etmeye başladı. Nezalezhnosti Meydanı'ndan toplanan kalabalıklar, bu kararı, Euro bölgesinden uzaklaşıp Rusya'ya yakınlaşmak anlamına geldiği şeklinde yorumlayarak protesto eylemleri düzenlediler ve Rusya ile bir anlaşma yapılmış olmasıyla birlikte eylemler, şiddet ve yoğunluğu azalsa da devam ediyor.

RSS - Ukrayna beslemesine abone olun.