SAVAŞA KARŞI ENTERNASYONALİST TAVIRLAR

Gazze'deki Hamas yönetimi ile İsrail devleti arasındaki korkunç çatışmalar nedeniyle gerilim her yerde kaynama noktasına ulaşıyor. Her iki kampta da bir histeri atmosferi yükseliyor. Bir yandan Hamas'ın terör saldırısına misilleme olarak Batı Şeria'daki silahlı Yahudi yerleşimciler savaşın ilk haftasında beş Filistinliyi öldürürken, diğer yandan İsrail ordusu Gazze'yi yerle bir etmeye çalışıyor. Böylesi baskıcı bir atmosferde, taraflardan birini ya da diğerini seçmeyi reddeden enternasyonalist yolu izlemek çok zor. Tutarlı bir proleter perspektifi açıkça savunmak cesaret gerektiriyor.

Neyse ki bazı enternasyonalist sesler kendilerini duyuruyor. Geliştirdikleri tüm pozisyonları paylaşmasak bile, bu enternasyonalist örgütlerin savaş karşıtı tutumu uluslararası burjuvazinin yarattığı bu barbarlığın karanlığında bizi aydınlatıyor.

Bu enternasyonalist sesler arasında komünist solun iki örgütü bulunuyor. Bunlardan ilki, "Ortadoğu'daki Son Katliam: Dünya Savaşına Gidişin Bir Adımıdır" açıklamasını yapan Enternasyonalist Komünist Eğilim'dir. İkincisi ise "Gazze'de Savaş, Emperyalist Savaşa Karşı, Devrimci Sınıf Savaşı İçin" başlıklı makalesi ile Il Partito Comunista'dır.

Ancak kapitalizmin Ortadoğu'da işlediği vahşete karşı enternasyonalist bir pozisyon yayınlayan en az iki anarşist grup daha var. Bunlardan ilki "Ne İsrail ne Hamas!" başlıklı bildiriyi yayınlayan Anarşist Komünist Grup'tur. Diğeri ise “Anarcom Network” tarafından yayınlanan, "Ne bir devlet ne de iki devlet! Hiçbir 'Devlet' Sınıfımızın katledilmesine son vermeyecek!" başlıklı bildiridir.

ABD, İngiltere ve diğer hükümetlerin kampanyalarına, burjuva solunun "Filistin davasını" desteklemek için yürüttüğü gürültücü propagandaya rağmen, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki çeşitli örgütler dünya proletaryasının enternasyonalist ilkelerine sadık kalmayı sürdürüyor.

Gelecekte farklı gruplar tarafından benimsenen kimi tavırları inceleyen yazılar yayınlayacağız.

“Dünya Devrimi” (Enternasyonal Komünist Akım’ın İngilizce yayın organı) 14.10.23

Tags: 

Rubric: 

Emperyalist Savaş